Program

Jagt på Kolding kommunes arealer 2019/2020.


Igen i år vil der være mulighed for at deltage på jagter på Kolding kommunes kommunale jorde og skove.

Herunder ses en oversigt over de enkelte jagter

Tilmelding foregår ved at du kontakter jesper S. Rasmussen på jsr@profibermail.dk eller 50917572


Som medlem af Øster Starup Vester Nebel jagtforening har du mulighed for at deltage i de jagter Jægerråd Kolding afholder på Kolding Kommunes arealer. Prøv at deltage, du ser nye jagtmarker, møder nye jagtkammerater (og de er vældig flinke) og kan på den måde måske knytte nye jagtvenskaber. Også nyjægere er meget velkomne og der er altid nogle der kan hjælpe hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

 

Jagter i Kolding Jægerråd  i sæsonen 2019/2020

 

27 oktober 2019 Kommunal fællesjagt i Lilballe                                                  2 pladser  Jens Chr. H., Kim R

09 november 2019 Kommunal fællesjagt i Drejens                                            2 pladser  Thorkild M.

16 november 2019 Kommunal fællesjagt i Dons/kildevæld (nyjægerjagt)   1 plads Finn E.

24 november 2019 Kommunal fællesjagt i Lilballe                                              2 pladser  Finn E. Jan Kristensen

30 November 2019 Kommunal fællesjagt i Drejens                                            3 pladser Peder P, Eddie P, Kim R.

7 december 2019 Kommunal fællesjagt i Dons/kildevæld                                 1 plads  Jan Kristensen

4 januar 2020 Kommunal fællesjagt i Dons/kilde                                                1 plads 1 ledig plads

11 januar 2020 Kommunal fællesjagt i Br. skov                                                   2 pladser 2 ledige pladser

19 januar 2020 Kommunal fællesjagt i Lilballe                                                     1 plads Kim Ravn

25 januar 2020 Kommunal fællesjagt i Drejens                                                    2 pladser 2 ledige pladser

 

Tilmelding til vores repræsentant i Kolding Jægerråd: Jesper S. Rasmussen på 50917572 eller jsr@profibermail.dk

 

Prisen er 125 kr. incl. Spisning og 2 øl/vand

Alle jagter starter kl. 9.00

Det er dit ansvar at møde op

Jagten betales til jagtforeningen ved tilmelding, og så sørger vi for at betale Kolding Jægerråd

 

Jagtleder:     Bramdrup skov      Kaj Madsen

                      28149070               ak.traevarer@mail.tele.dk

 

Jagtleder:     Lilballe                     Kaj Madsen

                      28149070               ak.traevarer@mail.tele.dk

 

Jagtleder:     Dons/kilde              Gunner Trane

                      29128442               gunner.Thrane@mail.dk

 

Jagtleder:     Drejens                   Søren Erik Knudsen

                      29128442               nr.bjertjagtforening@sol.dk


 

Skytten har forkøbsret, resten afsættes på auktion

Priser vildt: Råvildt 200-300 kr , Alt andet vildt tilfalder skytten.

Betaling for vildt på konto 9874 0000946362

Jagt på foreningens lejede arealer


Der vil for foreningens medlemmer være mulighed for at komme på jagt på de arealer vi har lejet af Søren Thomsen. Øster Starup.


Både i Vesterskoven og på arealerne på Søndermarksvej vil der være mulighed for at jage i perioden september til december, Dåvildt/kronvildt, råvildt, ræv og Mårhund, Krager og duer. Prisen for en dags jagtleje er 100 kr. hvis man jager dåvildt/kronvildt/råvildt og 50 kr pr. dag hvis man jager duer, ræv, krager. Mårhund gratis. Bestyrelsen vurderer løbende om der skal lukkes for nedlæggelse af de enkelte arter. For bookning af jagt kontaktes Kim Ravn på 21823839 eller berntlund@gmail.com


Prisliste vildt


Kronhjort  1200 kr,  Kronhind 1000 kr, Kronkalv  500 kr, Dåhjort 800 kr, då 600 kr. dåkalv 400 kr. Råvildt voksen 400 kr, Råvildt lam 300 kr, Hare 30 kr. Fasan 20 kr. 

Duer, Sneppe, ræv, krager og skader (og trofæer) tilfalder skytten uden beregning.


Betaling for jagterne skal ske til foreningens konto 0878 3225296625 eller mobilepay på . 72647 Mærk indbetalingen med navn og hvad du betaler for.


Der arrangeres også fællesjagter på foreningens arealer se herunder.


Foreningens arrangementer 2019/2020
 


 

 

7 December 2019  kl 9.00 til ca. 16.00

Invitationsjagt i Filskov

 


Jagten er afholdt, se billeder fra jagten på foreningens hjemmeside på facebook


 

Foreningens arrangementer 2020

 

4 Januar 2020  kl 9.00 til ca. 16.00

Jagt i Galtlund Plantage

 

Karin og Erik har igen inviteret os på fællesjagt i Galtlund Plantage. Foreningen er vært ved morgenbrødet – madpakke og drikkevarer medbringer du selv. Tilmelding senest d. 20 december. For dem der ikke kører direkte derud, mødes vi på P-pladsen ved Vester Nebel Brugs kl. 08:30

 

Der er deltagerbegrænsning på denne jagt, max 20 deltagere fra foreningen, så tilmeld dig.

Deltagerliste på foreningens hjemmeside.

 

Pris 200 kr.  (bankkonto 0878 3225296625 eller mobilepay  72647)

 

Tilmelding til: Kim Ravn

                      Tlf: 21823839 eller berntlund@gmail.com


Deltagerliste (tilmeldte)


Morten Jakobsen

Jørgen Klindt

Per Klitte

Thomas S. Andersen

Kim Ravn

Chresten K. Ravn

Gregers Boel

Lars Rosenstand

Allan Pedersen

Jesper S. Rasmussen

jens Chr. Hansen (Håstrupmindevej)

Henrik Fisker

Sten Sommerlund

Kurt Johnsen

Allan Sørensen

Emil Sørensen

Allan Busch

Willy Pedersen

Søren Juhl Pedersen

Bo Jessen Petersen


Venteliste 


Hans Berg Larsen

 

18 Januar 2020 Rævejagt i Vester Thorsted

 

Igen i år har vi valgt at gå med i rævejagten i Vester Thorsted. Det er en stor rævejagt med mange deltagere hvor vi køres rundt i jagtvogne og kommer over hundreder af hektarer.  Du skulle prøve at komme med på denne jagt det er en stor oplevelse.

 

Tilmelding til Thomas S. Andersen på 40113940 eller thomasstyrbaek@gmail.com gerne inden d. 10 januar 2019.

 

 Deltagerliste kommer

 

 

 

25 Januar 2020  kl 09.00 til ca. 16.00

Jagt i Amheden og Husted Mose

 

Eli, Jens Christian, Hans Berg og  Thomas har igen inviteret os på fællesjagt i Amheden og Husted Mose. Foreningen er vært ved både morgenbrødet  og  frokosten. Tilmelding senest d. 5 januar 2019. For dem der ikke kører direkte derud, mødes vi på P-pladsen ved Vester Nebel Brugs kl. 08:30

 

Der er deltagerbegrænsning på denne jagt, max 15 deltagere fra foreningen, så tilmeld dig.

Deltagerliste på foreningens hjemmeside.

 

Pris 250 kr.  (bankkonto 0878 3225296625 eller mobilepay  72647)

 

Tilmelding til: Thomas S. Andersen senest d. 16 januar

                       40113940 eller thomasstyrbaek@gmail.com


Deltagerliste 


Eli Johnsen

Jens Christian Larsen

Thomas S Andersen

Hans berg Larsen

Kim Ravn

Chresten Ravn

Gregers Boel

Allan Pedersen

Jesper S. Rasmussen

Lars Rosenstand

Allan Busch

Finn Eliasen

Simon Potter

Thorkild Møller

Allan Sørensen

Emil Sørensen


Ingen ledige pladser


venteliste

              

 

 

Generalforsamling d. 20 februar 2020 kl 19.00 i Ågård forsamlinghus.

 

Generalforsamling i Ågård forsamlingshus. Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne (kan ses på foreningens hjemmeside) Efter generalforsamlingen er der amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. Kåring af årets trofæer, der kåres i følgende klasser Flotteste danske buk – Flotteste udenlandske buk --- Sjoveste buk --- og bestyrelsens trofæ ærespris. Vinderne fortæller en historie om hver buk. Medbring dine trofæer store som små så vi får en god samling.

Arrangementet er gratis for medlemmer, drikkevarer kan købes til en rimelig pris. Kåring af årets kragejæger, der sædvanligvis er en munter affære. Der serveres lidt godt til ganen. Øl og vand kan købes.

 

Deltag denne aften i gode jagtkammeraters selskab og nyd den gode stemning.

 

 

En Jagtaften 2 April 2020 i Ågård forsamlingshus

 

Jagtforedrag og jagtfilmsaften i Ågård Forsamlingshus

Tilmelding gerne til Kim Ravn på 21823839 eller berntlund@gmail.com

 

Pris Gratis for foreningens medlemmer, der kan købes lidt godt til ganen og øl og vand.

 

 Indskydning på Vingsted skydebaner 7 maj 2020 kl 17.00 til 21.00

 

Indskydning af riffel, samt skydning på hjorte og vildsvinebane. Foreningen sørger for lidt pølser og vand.  Du medbringer selv ammunition beregn ca. 40-60 skud hvis du vil prøve svine eller hjortebanen.

Pris 150 kr.for indskydning og hjorte og svinebane ellers 75 kr for indskydning incl. pølser.

(bankkonto 0878 3225296625 eller mobilepay  72647)

Tilmelding senest d. 1 maj til Thomas S. Andersen på 40113940 eller thomasstyrbaek@gmail.com

 
Kontaktinformation


Foreningens adresse:

Kim Ravn, Søndermarksvej 12 , 6040 Egtved

Email: berntlund@gmail.com

Telefon:  2182 3839

ØSTER STARUP VESTER NEBEL

- fører i alle retninger...

Foreningens bankkonto:

Middelfart Sparekasse Ødsted afdeling


Reg nr.: 0878

Konto nr.: 3225296625


Foreningens mobilepay 72647

© Copyright. All Rights Reserved.