Velkommen til Starup Sogns Jagtforening

- Lidt information om foreningen

Foreningen ligger imellem Vejle og Kolding. Med udgangspunkt i vort område arbejder vi med naturpleje og jagt under de overordnede retningslinier som udstedes af Danmarks samlede jagtforening: Jægerforbundet.

Vi er ca. 110 medlemmer - både lokale og regionale medlemmer - og vi afholder hvert år en del arrangementer af forskellig karakter: Skydninger, jagter, foredrag, undervisning og almindelig hygge hører til normal programmet.

Foreningen har en lang historie - blandt sikkert flere oprindelser er Aagaard Jagtforening, som blev dannet i 1911 og i 1933 ændredes navnet til Starup Sogns Jagtforening. Det navn er så igen her i det nye årtusinde ændret og nu hedder vi så Øster Starup Vester Nebel Jagtforening. 
Der er gode kræfter iblandt foreningens støtter, som arbejder på en mere præcis (og interessant) fremstilling af foreningens historie. Indtil den foreligger må I afvente og styre jeres spænding!